ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

09 October, 2015

ಅವನ ಮಿಣುಕು ನೋಟವೇ ನನ್ನ ನಂದಾದೀಪ!

I seek the light only from YOU... So she says!

ಅವ
ವಿದ್ಯುತ್ ಮೊಬಲಗು ಕಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಬೀಸಿ ಸುರಿದ ಗಾಳಿ-ಮಳೆಗೋ, ಇನ್ನೇನೋ ಕಾರಣವೋ.. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮೊಂಬತ್ತಿಗಳು ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಾಲೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದವು.
ಕತ್ತಲು ತುಂಬಿದ ಕೋಣೆಯ ಕಿಟಿಕಿಯ ಸರಳುಗಳಿಗೆ ಮುಖವೊತ್ತಿ ದೂರ ಆಗಸದತ್ತ ನೋಟ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಳು, ಅದ್ಯಾವುದೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಪ್ಪು ಬಳಿದ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ...
"ಅಲ್ಲೇನು ಕಿಟಿಕಿಯ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದಿಯೇ! ಬಾ, ಹಾಲು ಚೆಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಣದ ಚೆಲುವ ನೋಡು"
 'ಹ್ಮ್, ಇವರಿಗರಿವಾಗುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ,  ಅನತಿ ದೂರವಿರುವ ಆ ಚುಕ್ಕಿಯ ಮಿಣುಕು ನೋಟವೇ ನನ್ನ ಮನದ ಗುಡಿಯ ನಂದಾದೀಪ'

-ಅವಳ ಡೈರಿಯ ಪುಟಗಳಿಂದ

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...