ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

07 September, 2015

ಕ್ಷಮೆಯಿರಲಿ ಒಲವೇ,

 


ಒಲವೇ,

ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡು,
ಅಂದಿನ ದಿನ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿದೆಯೆಂಬ ಭ್ರಮೆ..
ಒಂದಿಷ್ಟು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲು ಹೊರಟೆ
ಹ್ಮ್.. ನನ್ನ ನಗುವಿನ ಪಾಲು ನಿನಗೂ ಕೊಡಲಷ್ಟೇ.

ಇರಲಿ ಬಿಡು, ನಿನ್ನ ಬದುಕು ನಿನ್ನದು.
ನೆನಪಿರಲಿ, ನನ್ನ ಒಲವು
ಬದಲಾಗದು..
ನಾನಳಿಯುವರೆಗೂ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ

ಅದರ ಬೀಡು!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...