ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

17 August, 2015

ತುಜ್ಸೆ ನಾರಾಸ್ ನಹಿ ಜ಼ಿಂದಗಿ...

ಇಲ್ಲ ಬದುಕೇ,
ನಿನ್ನ ಮೇಲೇನೂ ಕೋಪವಿಲ್ಲ
ಚಕಿತಳಾಗಿರುವೆ ನಾ ಚಕಿತಳಾಗಿರುವೆ
ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ||

ಚಿಂತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಬದುಕಲು
ನೋವುಗಳನು ಹೊರಬೇಕಾಗುವುದೆಂದು
ನಸುನಕ್ಕರೂ, ನಗುವಿನ ಋಣ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗುವುದೆಂದು
ಭಯವೀಗೀಗ ನನಗೆ ಮುಖವರಳಿಸಿದರೂ ಎಲ್ಲಾದರು
ತುಟಿಯ ಮೇಲೆ ಋಣ ಭಾರವಿರಿಸುವೆನೆಂದು ||

ಹಾಗಂತ ಬದುಕೇ,  ಇಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಮೇಲಿಷ್ಟೂ ಕೋಪವಿಲ್ಲ
ಚಕಿತಳಾಗಿರುವೆ ನಾ ಬರೇ ಚಕಿತಳಾಗಿರುವೆ
ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ||

ತುಂಬಿದರೆ ಇಂದು ಹೊರಲಾರದಷ್ಟು
ದಪ್ಪದ ಹನಿಗಳು ಉದುರುವವು
ನಾಳೇನಾಗುವುದೇನೋ
ಅದರರಿವಿಲ್ಲವೀ ಹನಿಗಳಿಗೆ
ಹಂಬಲಿಸುವವೇನೋ ಕಣ್ಣೂಗಳು
ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿದೆಯೇನೋ ಕಳೆದು
ಬಚ್ಚಿದ್ದೆ ಕಂಬನಿಯೊಂದನು||

ಹಾಗಂತ ಬದುಕೇ,  ಇಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಮೇಲಿಷ್ಟೂ ಕೋಪವಿಲ್ಲ
ಚಕಿತಳಾಗಿರುವೆ ನಾ ಬರೇ ಚಕಿತಳಾಗಿರುವೆ
ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ||

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...