ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

13 June, 2015

ಅವಳೇ ದೋಣಿಯ ಗಮ್ಯವೀಗ!

ಒಲವೇ,

ಅಲ್ಲಿ ಹಾಯಿದೋಣಿ ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು ಗಾಳಿಗಾಗಿ
ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಅವನಿಗಾಗಿ
ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೋಣಿಯ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಯಿತು
ಹುಟ್ಟು ಹಾರಿತು...
ಅವಳೇ ದೋಣಿಯ ಗಮ್ಯವೀಗ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...