ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

22 November, 2014

ಮಲಗದೇ ಕಾಣುವೆ ನಿನ್ನ ಕನಸು!

ಒಲವೇ,

ದಣಿವಿಲ್ಲದೇ ಹಲವು ಕಾಲದಿ
ಒಲವಿನ ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತಿರುವೆ,
“ನನ್ನಳಿವಿನ ಆಶ್ರಿತ ನನ್ನೀ ಉಸಿರು.. “
ಈ ಹಾಡೇ ನನ್ನೀ ಬದುಕಿನ ಪಾಡು
ಕಾಯಕೂ ಆತ್ಮಕೂ ನಿತ್ಯ ಹಸಿರು
ಮಲಗದೇ ಕಾಣುವೆ ನಿನ್ನ ಕನಸು!

-ರೂಮಿ ಭಾವಾನುವಾದ


"I've beat this drum of Love
for so long, for you whom I adore,
singing: “My life depends upon my dying”
This keeps my body and soul alive.
I dream but I do not sleep."

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...