ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

03 February, 2015

ಭಾವ ಚಿತ್ರ..

  ಮತ್ತೊಂದು ಪದವಿಯತ್ತ ನಡೆಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ..

02 February, 2015

ಬದಲಾಗುವ ಒಲವು..

ಒಲವೇ,

ದಿನೇ ದಿನೇ ನಿನ್ನ ರೂಪ ಬದಲಾದರೂ
ನಾ ನಿನ್ನ ಗುರುತಿಸದಿರಲಾರೆ;
ಆಕಾರ ಬದಲಾದರೇನಂತೆ ಚಂದಮನ

ಬೆಳದಿಂಗಳ ಗುಣ ಬದಲಾಗುವುದೇ! 

ಮೌನ..

ಒಲವೇ,
ಮೌನ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಮಾತು..
ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಕಳಪೆ ಭಾಷಾಂತರಗಳು!

-ಪ್ರೇರಣೆ ರೂಮಿ

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...