ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

07 August, 2014

ಮಸುಕು ಮುಂಜಾವು-ಲಜ್ಜೆಯಿಲ್ಲದ ಒಲವು!

ಪಟ ಪಟ ಸದ್ದು ಮಾಡುವ ಮಸುಕು ಬೆಳಗು
ಒದ್ದೆ ಹಸುರು…

ಕದ್ದು ನೋಡದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬೆರೆಸುವ ಒಲವು…

ಒದ್ದೆ ಮನಸು…

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...