ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

20 August, 2014

ಬೆನ್ನಲುಬಿನಂತೆ ಕಾಪಾಡುವ ನುಡಿಗಳು!

|| You are great ||

ಹ್ಮ.. ಇದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೂ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟದೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿಕೂಲ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದೂ ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ತುಡಿತವನ್ನು, ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಕೊಡುವ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತು  ಖಂಡಿತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಚೋದಕವಾಗಿ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯಂತೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ತಾನು ಖಂಡಿತ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲವಾದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಯಿಲ್ಲದೇ ಬಂದ ಆತ್ಮ ಸಖ/ಆತ್ಮ ಸಖಿಯ ಮಾತು ನೋವಿನ, ವ್ಯಂಗದ ನುಡಿಗಳು ಎದೆಯ ಗಾಯಗೊಳಿಸದಂತೆ ಕವಚವಾಗಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ!


-ಅವಳ ಡೈರಿಯ ಪುಟಗಳಿಂದ

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...