ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

06 August, 2014

ಕುಣಿತ..


ನೆಲವ ಮೆಟ್ಟಿ ಕಾಲನೆತ್ತಿ ಗಾಳಿಯಲಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ ಹಾರಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಕುಣಿತವಲ್ಲ..


ಸೋಲಿನ ನೆತ್ತರು, ಗೆಲುವಿನ ನಗು ಎರಡರಿಂದಲೂ ದೂರ ದೂರ..

ಹೆಜ್ಜೆ ಸದ್ದು ಮಾಡದೆ ಒಲವಿನೆತ್ತರ ಹಾರುವುದನೂ ಕುಣಿತವೆನ್ನಬಹುದೇ!


 -ಪ್ರೇರಣೆ ರೂಮಿ

To dance is not to jump to your feet
and raise painlessly in the air like dust.
To rise above both worlds is to dance in
the blood of your pain and give up your life.

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...