ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

02 July, 2014

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡಿದಾಗ..

ಕಾಲ ಚಕ್ರದ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದೇನೆ..
ಆದರೆ ಒಲವಿನ ವೃತ್ತದಿಂದಾಚೆಗೆ ಹೋಗಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ!

- ಅದ್ಯಾಕೆ ಹಸಿವು, ಜಾತಿ.. ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...