ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

01 July, 2014

ಹನಿಗಳು ಹಾಡುತಿವೆ.. ಆಲಿಸುವಿರಾ! (ಫೋಟೊಗ್ರಾಫಿ)


ಹನಿ ಹನಿಗೂಡಿದರೆ ಹಳ್ಳ- ಹಳೆಯ ಕತೆ.

ನನಗೆ ಹನಿಯೊಳಗಿನ ಹಾಡು ಹುಡುಕುವ ತವಕ.. 

ಅವು ಮಿರಿಮಿರಿ ಮಿಂಚಿ ಚೆಲ್ಲುವ ನಗೆಯನು ಬಾಚುವ ಆತುರ.. 

ಮನದೊಳಗೆ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಈ ಬದುಕು ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಸುವ ಕಾತುರ..


No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...