ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

08 June, 2014

ಅಮ್ಮನ ಮಾತು!

“ಹೆತ್ತವರು ಮಾಡಿದ ಸುಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಕಾರ್ಯಗಳ ಫಲ ಮಕ್ಕಳು
ಹಾಗೆಯೇ
ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ ಸುಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು“ಹೆತ್ತವರು ಮಾಡಿದ ಸುಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಕಾರ್ಯಗಳ ಫಲ ಮಕ್ಕಳು
ಹಾಗೆಯೇ
ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ ಸುಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಕಾರ್ಯಗಳ ಫಲ ಹೆತ್ತವರೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ!”

ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರ,
“For every action there is an equal and opposite reaction”  ತತ್ವಕ್ಕೂ ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ಪದೇ ಪದೇ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ! 

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...