ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

13 June, 2014

ಹ್ಮ್.. ಅವ್ರು, ಇವ್ರು!!!!

“ಅವರು”, “ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರು” ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತಿರುವರಂತೆ,
ಆ ಎಲ್ಲರೂ “ಇವರಿಗೆ” ಅದನು ಹೇಳಿದರಂತೆ,
“ಇವರು” ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಯೂ ಮನಸ ಕೆಡಿಸದೆ “ಅವರ” ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನು ಎಂದಿನಂತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವರಂತೆ.
ಅದ್ಯಾಕೆ “ಇವರು” ನೇರವಾಗಿ “ಅವರ” ಬಳಿ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುವಿಯೇಕೆ ಎಂದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೇಕಂತೆ,

ನಡೆಯುವುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿ ಅರಿತೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಮೇಲಿನವನ ಆಟವಂತೆ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...