ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

19 June, 2014

ನಡಿ ಗೆಳೆಯ, ಒಲವಿನ ಹಸಿರು ತೋಟಕೆ..

ಬಾ ಒಲವೇ, 

ಕಾಲ ಬಂಧನದಿಂದಾಚೆ 
ಭೌತಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಂದಾಚೆ
ನೋವು-ನಲಿವಿನ ವೃತ್ತಗಳಿಂದಾಚೆ
ಹಾರೋಣ ದಿಗಂತದಿಂದಾಚೆ

ಕೈಗೆ ಕೈ, ಮನಕೆ ಮನ ಬೆಸೆದು
ಬಾಹು ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತಿಹ 
ಒಲವಿನ ಹಸಿರು ಉಸಿರು 
ತುಂಬಿದ ಕೈತೋಟಕೆ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...