ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

26 June, 2014

ಬನ್ನಿ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಒಲವಿನ ತಂಗುತಾಣಕೆ!

ಬನ್ನಿ ಅತಿಥಿಗಳೇ..
------------------

ನನ್ನೆದೆಯು ತಂಗುದಾಣವು, ಬನ್ನಿ ಅತಿಥಿಗಳೇ

ಕರೆದು ಬಂದವರು ಗುದ್ದಿದರೆ
ಕರೆಯದೇ ಬರುವರು ಮದ್ದನೀವರು;
ಮಾತಲೇ ನಾಕ ತೋರುತಾ ನೂಕುವವರು ಹಲವರು
ಮೆತ್ತಗೆ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ಧಾವಿಸಿ ಬರುವರು ಕೆಲವರು;
ಇವರು ಹಲವು ಕನಸುಗಳುನು ಬಿತ್ತಿ ಮಾಯವಾದರೂ
ನನಸು ಮಾಡುವ ಛಲವನು ಹೊತ್ತು ಹಾದಿ ತೋರುವರು ನನ್ನವರು;

ನನ್ನೆದೆಯು ತಂಗುದಾಣವು, ಬನ್ನಿ ಅತಿಥಿಗಳೇ

ಸಿರಿಯಲಿ ಮಿಂದವರೂ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುವರು
ದಟ್ಟ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಕಾಡಿದರೂ ಹೊಸಿಲು ದಾಟಿ ಒಳ ಬರಲು ಅಂಜದಿರುವರು:
ಮಹಾಪಂಡಿತರೂ ಒಂದು ಘಳಿಗೆ ಇಣುಕಿ ಹೋಗುವರು
ಪಾಮರರೂ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಕುಣಿತು ಉಣ್ಣುವರು;

ನನ್ನೆದೆಯು ತಂಗುದಾಣವು ಬನ್ನಿ ಅತಿಥಿಗಳೇ,

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವು..
ಕೊಂಚ ಕೂರಿ ಒಲವಿನ ತಣ್ಣಗಿನ ನೆರಳಿನಲಿ
ನನ್ನೆದೆಯ ಮುರಳಿಯ ನಾದಕೆ ಕಿವಿಯಾಗಿ
ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆರೆಗಳ ಜತೆಗಿಷ್ಠು ಸಂಭಾಷಿಸಿ
ಮತ್ತೆ ಹೋಗಬೇಕೆನ್ನುವ ತಮ್ಮ ಅವಸರಕೆ ನಾ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಾರೆ
ಹೆದರಬೇಡಿ ನಾನೆಂದೂ ಒಂಟಿಯಲ್ಲ..
ಆತ್ಮಗಳೊಡೆಯ ಪರಮಾತ್ಮನು ಗುಡಿಯಲಿ ತಂಗಿಹನು.

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...