ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

25 June, 2014

ನೀನಿರದ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು.. ಒಲವೇ!

ಒಲವೇ, ನೀನಿರದ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು
ಫಲ ಪುಷ್ಪಗಳು, ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳು
ಹೊರಲಾಗದ ಹೊರೆಯಂತೆ ನನ್ನೊಡೆಯನಿಗೆ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...