ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

20 June, 2014

ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಾಗು ನನ್ನೊಲವೇ..

ಒಲವೇ,
ಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಲದಲೇ ತಣ್ಣಗಾಗುವ ಸಂಗಾತಿಯ ಭೌತಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಸುಖಕಾಗಿ ನಾನೆಂದೂ ಹಾತೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.
ದಿಟ್ಟಿಗೆ ದಿಟ್ಟಿ ಬೆರೆಸಿ, ಬೆಳೆಸಿ ಸಂಬಂಧ ಕಾಲಚಕ್ರದಡಿಯಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಮುದುಕಿಯಾಗಿ ಅಳಿಯುವುದೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಇಹ ಪರ ಬಂಧಗಳ ಮೀರಿ ಅನಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಲೀನವಾಗುವುದನೇ ಬಯಸುವೆನಲ್ಲ.


-    -  ರೂಮಿ ಪ್ರೇರಣೆ


"I    If I hold you with my emotions
you'll become a wished-for companion.

If I hold you with my eyes,
you'll grow old and die.

So I hold you where we both
mix with the infinite

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...