ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

17 June, 2014

ತಿಳಿವು-ಅರಿವು... ನಡುವೆ ಒಲವು!

ಗ್ರಂಥಗಳನು ಓದುವುದರಿಂದ ತಿಳಿವು ಸಿಗಬಹುದು;
ಗ್ರಂಥಗಳ ವಿಚಾರಗಳಲಿ ಒಲವು ತೋರಿದರೆ ಅರಿವೂ ಸಿಗಬಲ್ಲದು.
-ರೂಮಿ

You will Learn
by Reading 

But you will understand
with
Love 

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...