ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

07 May, 2014

ಒಲವಿನ ಬಿಂಬ..

ಒಲವೇ,
ನಿನ್ನದೊಂದು ಗಾಢ ಅಪ್ಪುಗೆಯೇ ಸಾಕಾಯ್ತು ನೋಡು...
ಎಲ್ಲವೂ ಉರಿದು ಬೂದಿ
ಇಷ್ಟು ವರುಷಗಳ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಮೋಹ, ಅಹಂ, ಕನಸು.. ಎಲ್ಲವೂ
ಬೆಳಗುವ ಬಿಂಬ ಮಾತ್ರ ಗರ್ಭ ಗುಡಿಯಲಿ!


ಒಲವೇ,

ನಿನ್ನದೊಂದು ಗಾಢ ಅಪ್ಪುಗೆಯೇ ಸಾಕಾಯ್ತು ನೋಡು...
ಎಲ್ಲವೂ ಉರಿದು ಬೂದಿ
ಇಷ್ಟು ವರುಷಗಳ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಮೋಹ, ಅಹಂ, ಕನಸು.. ಎಲ್ಲವೂ
ಬೆಳಗುವ ಒಲವಿನ ಹಣತೆ ಮಾತ್ರ ಗರ್ಭ ಗುಡಿಯಲಿ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...