ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

21 May, 2014

ನಿನಗಿಲ್ಲ ನೀತಿ, ನಿಯಮ, ನಿಯತ್ತು ಒಲವೇ..

ಒಲವೇ,

ನಿನಗೆ ಎಳ್ಳು ಕಾಳಿನಷ್ಟೂ ನಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲ
ನನಗದು ತಿಳಿದಿದೆ..
ಋತು, ದಿನ, ತಿಂಗಳು, ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡೆ ನೀನು
ಅವಕ್ಕಾದರೂ ನೀತಿ, ನಿಯಮ, ನಿಯತ್ತು ಇವೆ
ರೆಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ
ನೀ ಅವರಿವರ ಸೊತ್ತು..
ಆದರೂ ನನಗಿಲ್ಲ ವಿಪತ್ತು
ನಿನ್ನ ನೆರಳೀಗ ನನ್ನ ಸೊತ್ತು!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...