ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

14 April, 2014

ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು!


ಒಲವೇ,

ಅರಿತವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ..
ಜಗತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ದನಿಸುವ ಗುಹೆಯಂತೆ..
ನಮ್ಮ ಮಾತು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ.. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಲು ಖುಷಿಯಾದರೆ,
ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳ ಮಾತು ಅಸಹ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬುದ್ಧನು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ,
ನಾ ಬೈಗುಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ..
ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೈದವನಿಗೇ ಸೇರುತ್ತದೆ!
ಹಾಗಾಗಿ,

ಹೊಸ ಮುಂಜಾವಿನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಳಗಲು ತರಲು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಯತ್ನಿಸೋಣ!

Lets change our thoughts to change the world!

#sarve_janaH_sukhino_bhavantu

#loka_samasta_sukhino_bhavantu

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...