ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

20 April, 2014

ಕಾಲ ಮಹಿಮೆ!

ಒಲವೇ,

ಶಿಶಿರನ ಶುಷ್ಕ ನೋಟಕೆ ಒಣಗಿ ಬತ್ತಲಾಯಿತು ತರು..
ನಂಬಿಕೆ, ಭರವಸೆ ಎದೆಯ ಗೂಡಲಿ ಭದ್ರ
ಕಾಲನ ನಿಯಮದಂತೆ ಮರಳಿದನೇನು ಸರಿ,
ವಸಂತನ ಒಲುಮೆಯ ನೋಟಕೆ ಧರಿಸಿ
ಹಸಿರು ಪತ್ತಲ ಚಿಮ್ಮಿಸಿತು ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ..
ಕಾಲನಾಣತಿಯಂತೆ ಮತ್ತೆ ತೆರಳುವನೆಂಬುದನು ಮರೆತು!

-ಪ್ರೇರಣೆ ರೂಮಿ

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...