ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

14 April, 2014

ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಒಲವೇ.. ನನಗೆಲ್ಲವೂ!

ಒಲವೇ,
ಗಾನದೊಳಗಿನ ರಾಗ ನೀನು..
ಮಾತಿನೊಳಗಿನ ಮೌನ ನೀನು..
ದೇಹದೊಳಗಿನ ಪ್ರಾಣ ನೀನು..
ಆಹಾರದೊಳಗಿನ ಹಸಿವು ನೀನು..
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆತ್ಮ ನೀನು..
ಹೂವಿನೊಳಗಿನ ಜೇನು ನೀನು..
ಬುವಿಯ ಸ್ವರ್ಗ ನೀನು..
ನನ್ನೊಳಗಿನ ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ..

ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಬದುಕೆಲ್ಲಿ ನನಗೆ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...