ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

09 March, 2014

ಕಳೆದ ಓಲೆ ಮತ್ತೆ..

ಒಲವೇ,

ಅಂದೆಂದೋ ನೀ ಬರೆದಿಟ್ಟ
ಹೃದಯದ ಕವಾಟಿನ ಮೂಲೆಯಲಿದ್ದ
ಓಲೆಯು ಸಿಕ್ಕಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ
ಮರಳಿತು ನನ್ನಾತ್ಮವೂ ಗೂಡಿಗೆ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...