ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

18 March, 2014

ಸುಭಾಷಿತ!

ನೋಟಕೆ ಉದ್ದನೆಯ ಅನಾಕರ್ಷಕವದು
ತೆಂಗಿನ ಮರ
ಧೃಡ-ನೇರ ಮಾತಿನವರು
ಸಜ್ಜನರು

ನೋಟಕೆ ದುಂಡಗೆ ಕಣ್ಸೆಳೆವ  ರೂಪ
ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣು
ಮುಖವಾಡದೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುವವರು
ನಯವಂಚಕರು|

ನಾರಿಕೇಲ ಸಮಾಕಾರಾ ದೃಶ್ಯಂತೆ ಖಲು ಸಜ್ಜನಾಃ |

ಅನ್ಯೆ ಬದರಿಕಾಕಾರಾ ಬಹಿರೇವ ಮನೋಹರಾಃ ||

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...