ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

05 February, 2014

ನಿನ್ನೆಯ ನಲ್ಲಿರುಳು...

ನಿನ್ನೆಯ ನಲ್ಲಿರುಳು..
-------------------------

ವಾದ ವಿವಾದ..
ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು..

ಕಡು ನೀಲಿರಂಗಿನವಳು ಕೆಂಪು 
ಹೊನ್ನ ರಂಗಿನವಳು ಕಪ್ಪು

ಬಾಹುಗಳ ಅಪ್ಪುಗೆ ಸಡಿಲು
ಕಣ್ಣೆವೆಗಳು ಮುಷ್ಕರ ಹೂಡಲು

ಬಿದಿಗೆ ಚಂದ್ರಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲ
ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡಲೊಪ್ಪಲಿಲ್ಲ
ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲಿ ತಲುಪಿದಳಲ್ಲ

ತೂಗುಮಂಚದಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳು
ಅವಳ ಕಾಲ್ಬುಡದಲಿ ಇವಳು
ಚುಕ್ಕಿಗಳ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹೊದಿಕೆಯು 

ಮುಗಿಲ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲಿ ನಲ್ಲಿರುಳು 
ಚಂದ್ರಮನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ
ಮಡುಗಟ್ಟಿದ ಕಪ್ಪು ಕಂಗಳು
ಆಕ್ಷೇಪದ ಹನಿ ಜಾರುತಿರೆ

ನೋಟ ಸೋಲನೊಪ್ಪಿತು
ಕಣ್ಣೆವೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿದವು
ಬಿಂಬವನು ಅಡಗಿಸಿದವು!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...