ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

03 February, 2014

ಅಮರವಾಗಿಲ್ಲವೇಕೆ..

ಒಲವೇ,
ಸಗ್ಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಘಳಿಗೆಯದು
ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲವೇಕೆ ಅಮರವಾಗಿ!
ಭೀಮ ಬಾಹುಗಳ ಗಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪುಗೆಯದು
ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲವೇಕೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...