ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

03 February, 2014

ವಿಧಿಯ ಸಂಚು ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ..

ಒಲವೇ,
ಅದ್ಯಾವಾಗ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು
ನಿನ್ನ ಬೆರಳಲ್ಲೀಗ ಮಿಂಚಿತು
ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ ವಿಧಿಯ ಸಂಚು
ನೆನಪಿನ ಸಂಪತ್ತು ಮರಳಿತು!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...