ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

25 January, 2014

ನೀಲಗಣ್ಣ ಚೆಲುವೆ ಮುಂಜಾವು!

ಇರುಳಿನ ಆಲಸ್ಯವನು ಒದ್ದೋಡಿಸಿ
ಇಬ್ಬನಿ ಹನಿಗಳನು ಚಿಮುಕಿಸಿ
ಮನೆ ಮನದ ಕಲ್ಮಶನವನು ಗುಡಿಸಿ
ಅಂಗಣದಲಿ ಮಂಜಿನ ರಂಗೋಲಿಯನು ಬಿಡಿಸಿ

ಹೊನ್ನಝರಿಯಂಚಿನ ಪೀತಾಂಬರ ಧರಿಸಿ
ಮುಗಿಲ ತೇರನೇರಿ ಬರಲಣಿಯಾಗುವ
ತೇಜ ವದನ ದಿನಕರನ  ಪಥದ ಹಾದಿಯ ಶೃಂಗರಿಸಿ
ಕಾದಿಹಳು ಕಪ್ಪು ಕಜ್ಜಳ ಲೇಪಿಸಿದ ನೀಲಗಣ್ಣ ಚೆಲುವೆ

ನಮ್ಮ ಮುಂಜಾವು!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...