ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

24 January, 2014

ಮಂಜಿನ ನೀರಿಗಂಜಿ..

1.       ಮಂಜಿನ ನೀರಿಗಂಜಿ!
      ---------------

ನಿಶೆಯ ಬಾಹುವಿನೆಡೆ ಅಡಗಿದ
ನಿದಿರೆಯ ಮತ್ತಿನಲಿ ತೇಲುವ
ಹಕ್ಕಿಗಳ ಇಂಚರಕೂ  ಜಗ್ಗದೆ
ಮಾಗಿಯ ಚಳಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿ
ಮುಗಿಲೊಳಗೆ ತಲೆ ಮರೆಸಿದ
ದಿನಕರ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಹೊರಬಂದ
ಮುಂಜಾವು ಕೊಡ ತುಂಬಾ
ಸುರಿದ ಮಂಜಿನ ನೀರಿಗಂಜಿ!


No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...