ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

09 December, 2013

ಶಾಯರಿ..

|| ನಗುವುದನು ಕಲಿ, ಉರಿಯುವ ಹಣತೆಯಿಂದ ||

|| ಮೇಲೇರುವುದನು ಕಲಿ, ಮುಳುಗುವ ಭಾಸ್ಕರನಿಂದ ||

|| ಸ್ವತಃ ಹಾದಿಯನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದನು ಕಲಿ, ಮಾನವ

ಮತ್ಯಾರದೋ ಹಾದಿಯಲಿ ನಡೆದು ಶೃಂಗವನೇರಬೇಡ ||Agar Sikhna Hai Diye Se,To Jalna Nahi Muskan Sikho, Agar Sikhna Hai Suraj Se,To Dubna Nahi Uthan Sikho, Agar Pahochna Ho Shikhar Par To Raah Par Chalna Nahi, Raah Ka Nirman karna Sikho

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...