ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

07 December, 2013

ಸಂಗೀತದ ಮಹಿಮೆ..

ನಮ್ಮೀ ವಿಶಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆತ್ಮವದು..

ಮನದ ಮಾತಿಗೆ ರಂಗಿನ ಗರಿಗಳ ಜೋಡಿಸಿ ದೂರದ ಮನಕೆ ಒಯ್ಯುವ ಸಂದೇಶವಾಹಕವದು..

ಕಲ್ಪನೆಗಳ ತೇಲಿಸಿ, ಆಗಸದೆತ್ತರ ಹಾರಿಸಿ ಮುಗಿಲಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ಜೋಗುಳ ಹಾಡುವುದದು..

ಬದುಕಿನ ಪ್ರತೀ ಘಳಿಗೆಗೂ ಉಸಿರನ್ನೀಯುವುದು..

ಅದೇ.. ಸಂಗೀತ.. !!!

-ಪ್ಲಾಟೋ ಪ್ರೇರಣೆ“Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination and life to everything.” 

~ Plato ~
 


No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...