ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

13 December, 2013

ಕೊಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಮರಳಿ ಬರುವುದಂತೆ..

ಒಲವೇ,

ಅನ್ನುವರು ಕೊಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಮರಳಿ ಬರುವುದಂತೆ
ಒಂದಕ್ಕೆರಡಾಗಿ ಸಿಗುವುದಂತೆ

ನಾ  ಅರ್ಪಿಸಿದ ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ
ಸಿಗುವುದೇ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ

ನಿನಗಾಗೇ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಆ ಘಳಿಗೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ಆಗುವುದೇ ಹೊಸ ಕ್ಷಣಗಳು

ನೀ ಹೌದೆಂದರೂ ಬೇಡ ನನಗವು
ನೀ ಮರಳಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ಬದುಕು

ನಮ್ಮಾತ್ಮಗಳನೇ ಒಂದಾಗಿ ಜೋಡಿಸು
ಇಲ್ಲಾ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಐಕ್ಯಗೊಳಿಸು!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...