ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

16 December, 2013

ನಲ್ಲಿರುಳು..

ಮುಡಿಯಲಿದ್ದವನು ಮಾಯದಲಿ ಬಾನಿಗೆ ನೆಗೆದವನು
ಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಮೋಹ ಜಾಲದಲಿ ಸೆರೆಯಾದನು
ಮುಗಿಲಮರೆಯಲಿ ಮರೆಯಾದ ಇಂದುವಿಗೀಗ ಲಜ್ಜೆ
ಹಂಬಲಿಸಿದವಳಿಗೆ ಹಾಸಿತು ನಲ್ಲಿರುಳು ಸಜ್ಜೆ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...