ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

09 December, 2013

ಒಲವಿನ ಮರುಳೆ.. ಹೀಗನ್ನುವಳು!

-
ಅರಿವನು ಅರಿವ ಭರದಲಿ ಹಾದಿ ತಪ್ಪುವುದಯ್ಯಾ..
ಅಂತರಂಗದಲಿ ಅವನತ್ತ ಒಲವು ಇದ್ದರೆ
ಮತ್ಯಾವ  ಅರಿವಿನ ಅನುಭಾವವೂ ಕಾಡದಿರುವುದು
ಎಂದನ್ನುವಳಯ್ಯಾ ಅವನೊಲವಿನ ಮರುಳೆ!

--------------------------------------

ಅರಿವನು ಅರಿವ ಅವಸರದಲಿ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಅಲೆಯಬೇಡ
ಅಂತರಂಗದಲಿ ಅವನತ್ತ ಅನುರಾಗದ ಅನುಭಾವ
ಅನನ್ಯತೆಯ ಅನುಬಂಧದ ಅನುಭವ ಅರಿವಾದರೆ
ಅದೇ ಅರಿವು, ಅನ್ನುವಳಯ್ಯ ಅವನ ಅವಳು||


No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...