ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

03 December, 2013

ಶಿಲೆಯಂತಾಗಲಾರೆ ನಾನು ಒಲವೇ...

ಒಲವೇ,
ನಾ ತುಂಬಿದ ಕೊಡವಲ್ಲ..
ಹಾಗಾಗಿ ತುಳುಕುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ.
ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಖುಷಿ..
ಪುರಸ್ಕಾರಕೆ ನಲಿವು..
ತಿರಸ್ಕಾರಕೆ ನೋವು..
ಕಹಿ ನುಡಿಗೆ ಚಪ್ಪೆ..
ನಾ ನಿರ್ಲಿಪ್ತಳಾಗಬೇಕೇನೋ ಹೌದು..
ಈ ಜನುಮದಲ್ಲದು ಅಸಾಧ್ಯವೇನೋ..
ಚಿಟ್ಟೆಯಾದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಿತೇನೋ..
ಹಕ್ಕಿಯಾದರೂ ಆದಿತೇನೋ..
ಮಾನವನಾಗಿ ಶಿಲೆಯಂತಾಗಲಾರೆನೋ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...