ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

18 November, 2013

ನಾ ಬಂಧಿಯೀಗ ಒಲವಿನ ದಿಗ್ಬಂಧನದಲಿ!ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದವನು ಮಾಯಾವಿ ನನ್ನೊಡೆಯ
ಜಾಲಬಂಧದಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುವನು ಸತ್ ಆತ್ಮಗಳ
ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಂಧವಿಲ್ಲವೀ ಒಲವಿನ ಜಾಲದಲಿ
ನೋಯಿಸುವ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ ಒಲವಿನ ಲೋಕದಲಿ
ನಿಯಮ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಗಡಿಯಿಲ್ಲವೀ ನಾಕದಲಿ!
ನಾ ಬಂಧಿಯೀಗ ಒಲವಿನ ದಿಗ್ಬಂಧನದಲಿ! 

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...