ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

22 November, 2013

ನೀನಡಗಿದ್ದಿ ಬೇರಿನೊಳಗೆ..

ಒಲವೇ,

ರೆಂಬೆ-ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ
ಎಲೆ-ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆ
ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಬೇಕಾಯ್ತು ನೋಡು
ಬೇರುಗಳಲ್ಲೇ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು

ನೀನನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ನೋಡು
ಆರ್ದ್ರವಾಗಿರಬೇಕು ಹೊರಗಣ್ಣು
ತೆರೆದಿಡಬೇಕು ಅಂತಃಚಕ್ಷು
ಅಗೆಯಲು ಬೇಕು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...