ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

12 September, 2013

ಹೃದಯದ ಮಾತು!

ಮನದ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಯಾಗುವವರಿಲ್ಲದಾಗ
ಹೃದಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ಗತಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಂತೆ
ಮನದ ಮಾತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಸಹವರ್ತಿಯಿದ್ದರೆ
ಹೃದಯ ತನ್ನ ಹತ್ಯೆಗೇ ಮುಂದಾಗುವುದಂತೆ!


-ಅಂದೆಂದೋ ಓದಿದ್ದು (ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಭಾವಾನುವಾದ)

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...