ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

20 September, 2013

ಭಾವವಿಲ್ಲದಿರೆ ಅವು ಬರೇ ಅಕ್ಷರವಂತೆ,,ಒಲವೇ,
ನೋಡಂತೆ ತಲೆದೂಗುವರು ಅವರಿವರು
ನಿನಗೆ ಬರೆದ ಓಲೆಗಳನೋದಿ
ಅನಿಸುತದೆ ಬರೆಯುವೆನೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ
ನಿನಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿವರಿಗಾಗಿಯೇ..
ನಸುನಕ್ಕಿತು ಮನಸು, ಅಂದಿತು
ಬಿಡು ನೀನೀ ವಿಭ್ರಮೆ
ನಿನ್ನೀ ಭಾವಗಳ ಲೇಪವಿಲ್ಲದಿರೆ
ಅವು ಬರೇ ಅಕ್ಷರಗಳು

ಬರೇ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮಾತ್ರ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...