ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

17 August, 2013

ಹಗುರವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆಯೇ ಕೋಗಿಲೆ!

ಎಂದಿಲ್ಲದ ನೆನಪು ಕಾಡಿದೆಯೇ ನಿನ್ನ

ನನ್ನ ವಸಂತ ಮಾಸದ ಕೋಗಿಲೆಯೇ

ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹಗುರವಾಗಬೇಕಾದ

ಮಾತುಗಳು ನೂರಾರಿವೆ ಹಾಗೆಯೇ

ನೀ ಬಂದು ಜಡ ಮುಂಜಾವುಗಳಲಿ


ಮತ್ತೆ ಜೀವ ತುಂಬಿಸುವೆಯಾ?

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...