ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

21 July, 2013


ತಾಯಿಮರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಾ ದೂರವಿದ್ದರೂ,  ತನ್ನೊಡಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಸಿರೆಲಯನು ಚಿಗುರಿಸಿದ ಹಸಿಮಾವಿನ ಮರದ ಗೆಲ್ಲು! ಅಬ್ಬಾ! ಪ್ರಕೃತಿಯೇ, ಏನೇನೂ ಸೋಚಿಗ ತೋರುತಿಯೇ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...