ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

27 July, 2013


ಮುಂಜಾನೆ: ಏಳೇ, ನೋಡು.. ತಡಮಾಡಬೇಡ,
ಕಾಡುವನು ಶನಿ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ!

ಗಹಗಹಿಸಿ ನಗದೇ ಇರಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

ನಾನು; ಅಮ್ಮ, ಮುಂಜಾನೆ, ಹೀಗೆ ಬೆದರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲಿ ಕಳೆಯುವ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಿಗೂ ಕುತ್ತು ತರಬೇಡ!

ಶನಿಯೇನು, ಯಾವ ಗ್ರಹವೂ ಕಾಡದು! ಕಾಣುವಿಯೇನು ಶೀರಾಮನ ಮೂರುತಿ ಹೃದಯ ಗರ್ಭದಲಿ!

ಉಸಿಉಸಿರಲು ಬೆರೆತಿರುವ ಒಲವ ಬಲವಿದೆ! ಧನ ಕನಕಗಳ ಆಸೆ ಎನಗಿಲ್ಲ..  ಮಾಡಲೇನು ಸಾಧ್ಯ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮಬಲವಿರುವ ತನಕ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...