ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

11 July, 2013


ನಿಶೆಯ ಸೆರಗಿನಡೆಯಲಿ ಅವಿತು ಕಾವ್ಯಮಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಮತ್ತಿನಲಿ
ಮುಳುಗಿಸಿ ಅದೆಲ್ಲೋ ಮಾಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟ ಒಲವ ಬಯಸಿಯೋ,
ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಹನಿಗಳ ಮೋಡಿಯನ್ನೇ ಹೊದಿಕೆಯಾಗಿಸಿ
ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ನೋವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮರೆವ ಆಸೆಯಿಂದಲೋ,
ಅಂತೂ ಹಾಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟೇಳದವಳನ್ನು ಪುಸಲಾಯಿಸಿ, ಕೆನ್ನೆ ತಟ್ಟಿ,
ಕೂದಲನು ಒಪ್ಪಗೊಳಿಸಿ, ಹನಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಮೇಲು ದನಿಯ
ಉದಯರಾಗ ಹಾಡಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಮುಂಜಾವು!
No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...