ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

05 June, 2013

ಕಿವಿಯಾಗು ಗೆಳತಿ!

ಗೆಳತಿ, ಕಿತ್ತಿಡಲಾರೆ ಇದ ಹೊತ್ತು ಅತ್ತಿತ್ತ ಸಾಗಲಾರೆ
ಛಾಯೆಯನೂ ನೋಡಲಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬಿಂಬ!

_____________________________________________________

ಗೆಳತಿ, ಕಳಕೊಂಡಿರುವೆನೆ ನಾ ನನ್ನನ್ನೇ ಕಳಕೊಂಡಿರುವೆನೇ

ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಿಸುಟವಳ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕಿಕೊಡುವೆಯಾ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...