ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

26 June, 2013

“ಕುಂಚಗಳನ್ನು ಮರಳಿಸುವಿಯಾ?”
ದೈನ್ಯತೆಯ ನುಡಿ!
“ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ”
ಬಿರುನುಡಿ!
“ಹೋಗಲಿ, ನನ್ನ ಕೆಮರಾ ಕೊಡುವಿಯಾ?”
“ನಿನ್ನ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದವು ಹೆಣ್ಣೇ!”
ಬಿರುನುಡಿ ಬಾಣದಂತೆ ಬಂದಿತು!
“ಬರಹವನ್ನೂ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಿಯಾ?”
“.... “
ಮೌನವನ್ನು ಸೀಳುವಂತೆ ಕೇಳಿಸಿತು ಬಿಕ್ಕುತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದ!
ತಟ್ಟನೆ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು. ಆ ಬಿಕ್ಕುತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದ ನನ್ನೊಳಗಿನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಅಬ್ಬಾ! ಎಂಥ ಕನಸು!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...