ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

01 February, 2013

ಸ್ಪರ್ಶ!


ಸ್ಪರ್ಶ!
______

ಅವನ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ
ಹಸಿರಿಗೆ ಅನುಕರ್ಷ!

ಇವನ ತಣ್ಣಗಿನ ಸ್ಪರ್ಶ
ಭಾವಕೆ ಆಕರ್ಷಕ!

ಅವನಿವನ ಮೀರಿಸುವ  ಕರ್ಷಣ
ನನ ಒಲವಿನ  ದರ್ಶನ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...