ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

04 January, 2013

ನನ್ನ ಮುಂಜಾವುಗಳು!ನಲ್ಲನ ತಲೆಗೂದಲಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಕೈಯಾಡಿಸಿ,
ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿ, ಕಚಕುಳಿ
ಇಡುತ್ತಾ ಎಬ್ಬಿಸುವ ನಲ್ಲೆಯ ಪರಿಯ ಕಂಡು,
ರಂಗಾದ ಮುಂಜಾವಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ!
-೦೩-೦೧-೨೦೧೩

1 comment:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...