ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

22 January, 2013

ಕತ್ತು ಮುರಿಯದಿರುವನೇ, ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್!


ಕತ್ತು ಮುರಿಯದಿರುವನೇ, ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್!
 ===================
ಒಲವೇ,
ನನ್ನಂತರಂಗದ ನುಡಿ
ಸವಿಗನ್ನಡ!
ನೀನೂ ನನ್ನೊಡನಾಡುವೆ
ಅಚ್ಚಗನ್ನಡ!
ನಿನ್ನೊಡನಾಡುವ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ
ಕಿವಿಯಾಗುವವರಲ್ಲಿ
ಇರುವವರು ಕನ್ನಡೇತರರೂ!
ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಾಡು
ಒಲವಿನ ಜತೆಗೆನ್ನುವರಲ್ಲ
ಅವರು!
ಪಾಮರ  ಆಡೀದೀ
ಭಾವಗಳನೆಲ್ಲಾ
ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ನಾ 
ಮರುನುಡಿಯಲೆತ್ನಿಸಿದರೆ
ಮುರಿಯದಿರುವನೇ ನನ್ನ 
ಕತ್ತು 
ಹೇಳು, ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...