ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

10 January, 2013

ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಲುಮೆಯ ಕಾವ್ಯಗಳು!


ಒಲವೇ,
   
ನಿನ್ನನ್ನರಸಿ ಹೊರಟೆನಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದೆಯಲ್ಲ;
ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನೇ ನನ್ನನಲ್ಲ..
**********

ಒಲವೇ, 

ಅಂಬೆಗಾಲಿಕ್ಕುತ್ತ ನಿನ್ನತ್ತಲೇ
ಹೊರಟಿರುವೆ.. ಒಮ್ಮೆ
ಎತ್ತಿ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡೆನ್ನ!
************

ಒಲವೇ,

ನಿನ್ನೀ 
ಮೋಹಕ, 
ಪಾರದರ್ಶಕ
ತಿಳಿಗೊಳದಂತಿರುವ
ನೋಟದಲ್ಲೇ
ನನ್ನ ಈಜಾಟ
ನಿತ್ಯವೂ!
*************

ಕೆಲವನ್ನು ಕಳೆದಿರುವೆನಾದರೂ,

ಪಡೆದಿರುವುದು ಹಲವಾರು
ಒಲವೇ,
ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಾಸರೆಯ
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...